Jezuiti - Košice

Stránka košickej komunity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Aktuality 2 Ateliér sakrálneho umenia 2 ASU 2 Ikonopisecký kurz 2010

 

         V doobedňajšom bloku, ktorý bol vyplnený duchovným programom, sv. omšou a odbornými prednáškami, nám páter Zygfryd, SJ. fundovane otvoril celú šírku panorámy historického pozadia ikony v Byzancii. Jej duchovnosť, veľkoleposť a nádheru s jej kladnými, dobovými vplyvmi, ako aj ľudskými limitami, slabosťami, či pádmi pri jej začiatkoch.

        „Vlož do všetkého lásku s čistotou srdca a zaznie ti harmónia nekonečna“. Aj takto by sa dali pomenovať slová, ktoré zaznievali ako slová povzbudzovania zo strany pátra Zykfryda, SJ ku kresťanskej radosti a ku všetkému, na čo sa podujímame. Aj ako výzva k osobnej konverzii, ku tvorbe a k tomu Novému do ktorého  nás Pán povoláva. Deň sme opäť ukončovali modlitbou s ikonou.

        Naše krásne podujatie bolo zakončené slávnostnou sv. omšou, na ktorej sa zúčastnili aj rodinný príslušníci účastníkov podujatia. V tomto „rodinnom kruhu“ pri eucharistickej obete sv. omše, posvätené ikony si prevzali ich tvorcovia. Takto posvätená ikona putuje do prostredia rodiny. Akosi mi zarezonovali slová, ktoré kedysi aj Ján Pavol II. vyslovil: „Prvotná katechéza sa uskutočňuje v domácej cirkvi, keď sa  rodina stretá s vierou a v modlitbe pred Božím Obrazom pred Pánovou Tvarou, z ktorej žiari Božia láska a požehnanie na všetkých členov našich rodín.“

                                                                                                                 P. Juraj Dufka, SJ
Modlitba ikonopisca
 
 „Božský Majster,
 horlivý Umelec všetkého stvorenia,
    osvieť pohľad tvojho sluhu,
         chráň moje srdce,
           drž a riad' moju ruku,
 aby som s úctou a dokonalosťou
 mohol predstaviť tvoju podobu
 na chválu, radosť a krásu
 tvojej svätej Cirkvi. Amen."
 
 
Iná modlitba ikonopisca
 

      Pane, Bože všetkého stvorenia. Ty si osvietil apoštola a evanjelistu Lukáša svojím Svätým Duchom a obdaril si ho schopnosťami zobraziť tvoju Presvätú Matku.

      Osvieť a veď moju dušu, moje srdce, môjho ducha. Riad' ruky svojho nehodného služobníka, aby som čim správnejšie a dokonalejšie zobrazil tvoj obraz, obraz tvojej Matky a všetkých svätých na slávu a radosť tvojej svätej Cirkvi a pre oslávenie Boha.

      Odpusť moje hriechy a hriechy tých, ktorí budú zbožne uctievať túto ikonu a na nej zobrazené osoby a modliť sa pred ňou. Chráň ich od všetkého zlého a nauč ich svoje prikázania.

      O to prosím skrze moju ochrankyňu Presvätú Matku, apoštola Lukáša, anjela strážcu a všetkých svätých. Amen.

 
Modlitba k Ježišovi
(cirkevnoslovansky a slovensky) 
 
Hospodi Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj mňa hrišnaho.  
Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnikom.
  
Zdroj: Duchovný kánon písania ikon. Spolok ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska. Spracoval Mons. ThDr. Ján Babjak SJ. dátum: 08.VIII.2005

{vsig}ikon_kurz_2010{/vsig}

 Hore