Jezuiti - Košice

Stránka košickej komunity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Aktuality 2 Ateliér sakrálneho umenia 2 ASU 2 Prednáška akad.mal. Márie Spoločníkovej

 

Prednáška pani akademickej maliarky a reštaurátorky Marie Spoločníkovej

 

        V rámci pravidelných prednášok sa 25. mája 2011 uskutočnila veľmi zaujímavá prednáška akademickej maliarky a reštaurátorky, pani Márie Spoločníkovej na tému: O potrebe kvalitného výtvarného prejavu amoderného umenia.  

          Pani prof. akademická maliarka a reštaurátorka Mária Spoločníková je autorkou reštaurovania hlavného košického gotického oltára v Dóme sv. Alžbety a iných vzácnych pamiatok z obdobia gotiky. 


           Jej známa kniha" Neznáme gotické Madony na Slovensku", "Hlavný oltár sv. Alžbety v Košiciach" a iné odborné články k tomuto obdobiu, svedčia o jej osobnostnej a umeleckej hlbke a erudovanosti. Pani akademická maliarka Mária Spoločníková mnoho rokov  pôsobila ako pedagóg na Spiškej kapitule, kde prednášala pre bohoslovcov dejiny sakrálneho umenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  akad.maliarka a reštaurátorka  Mária Spoločníková

/kliknutím na obrázok sa otvorí prednáška akad. maliarky/  

    Antoni Gaudi 

    / kliknutím na obr. sa otvorí  prezentácia

   s  hudobným   doprovodom:  

   SAGRADA_FAMILIA_INTERIOR.pps /