Jezuiti - Košice

Stránka košickej komunity

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Jezuiti - Košice

OZNAMY 34. nedeľa v cezr. obd.26. 11. 2023

Tlačiť PDF
OZNAMY 34. nedeľa v cezr. obd.26. 11. 2023

KOSTOL NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Pondelok
27.
novembra
Pondelok 34. týždňa v Cezročnom období Féria 
Utorok
28.
novembra
Utorok 34. týždňa v Cezročnom období Féria 
Streda
29.
novembra
Bl. Bernarda Františka de Hoyos SJ, kňaza Ľub. spom.
Štvrtok
30.
novembra
Sv. Ondreja, apoštola - hlavného patróna KE arcidiecézy Sviatok
Piatok
1.
decembra
Sv. Edmunda Campion SJ a Róberta Southwell SJ,
kňazov a spoločníkov, mučeníkov
Spomienka
Sobota
2.
decembra 
Sobota 34. týždňa v Cezročnom období, alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu Ľub. spom.
Nedeľa
3.
decembra 
Prvá adventná nedeľa  8:30,
10:30, 19:30

 • Zbierka na Dobročinné diela sv. Alžbety v našom kostole činila 367,60 Eur.
  Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!
 • Od nedele 26. 11. si môžete v sakristii v Dóme sv. Alžbety zakúpiť
  vianočné oblátky
  za cenu 2 Eura.
 • V sobotu 2. 12. o 10:00 hod. v Dóme sv. Alžbety sa uskutočnia celodiecézne
  svätoondrejské kňazské rekolekcie.
 • Máme prvý piatok v mesiaci,  ráno po sv. omši o 7:00 bude poklona a večer
  adorácia ako býva na Prvý piatok od 17:30 do 18:30 po nej sv. omša, po sv. omši
  bude pobožnosť. V Prvú
  sobotu bude sv. omša aj ráno o 7:00 a potom sa pomodlíme
  tzv. Fatimský ruženec. Večer  o 18:30 sv. omša ako obvykle.
  Ráno v 
  piatok aj v sobotu sv. spoveď od 6:30.
 • Na prvú adventnú nedeľu 3. 12. sa koná zbierka na Charitu.
 • Adventné vence požehnáme na prvú adventnú nedeľu 3. 12. pri všetkých
  svätých omšiach
  ( aj v sobotu večer). Prosíme, položte ich pred oltár.
 • Dnes v závere nedeľných omší sa zasvätíme Kristovi Kráľovi. Veriacemu,
  ktorý sa na túto slávnosť
  verejne pomodlí text zasvätenia ľudstva
  Kristovi Kráľovi
  sa udeľujú úplné odpustky.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok
27.
novembra 
18:30 Za + Mariana, + Helenu a + Mikuláša
Utorok
28.
novembra
18:30 Za + Ladislava
Streda
29.
novembra
18:30 Za uzdravenie Simony 
Štvrtok
30.
novembra
18:30 Na úmysel darcu
Piatok
1.
decembra
7:00

18:30
Úmysel kňaza

Za zdravie a Božie požehnanie členov Bratstva Božského srdca Ježišovho
Sobota
2.
decembra
7:00

18:30
Úmysel kňaza

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Evku s rodinou

SLUŽBY CELEBRANTOV

Pondelok
27.
novembra

Utorok
28.
novembra

Streda
29.
novembra

Štvrtok
30.
novembra

Piatok
1.
decembra

Sobota
2.
decembra

Nedeľa
3.
decembra

Sv. omša
18:30
Amrich

Sv. omša
18:30
Kovaľ

Sv. omša
18:30
Amrich

Sv. omša
18:30
Kovaľ

Sv. omša

7:00
Kovaľ

18:30
Amrich

Sv. omša

7:00
Amrich

18:30
Kovaľ

Sv. omša8:30
Amrich

10:30
Kovaľ


19:30
Kovaľ

Sv. zmierenia18:00
Amrich

Sv. zmierenia18:00
Kovaľ

Sv. zmierenia
17:30
Amrich
Kovaľ

Sv. zmierenia
17:30
Kovaľ
Amrich

Sv. zmierenia

6:30
Amrich

17:30
Amrich
Kovaľ

Sv. zmierenia

6:30
Amrich
18:00
Kovaľ

Sv. zmierenia
Na
požiadanie

 

2% z dane pre jezuitské diela

Tlačiť PDF

2% z dane pre jezuitské diela


Drahí priatelia, pôsobenie jezuitov na Slovensku by nebolo možné bez štedrosti

a žičlivosti mnohých z Vás. Aj v tomto roku by sme Vám boli vďační za Vašu podporu

preukázaním svojich 2% na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku.

Veľmi by ste nám tým pomohli a týmto spôsobom tak podporili jestvovanie

našich apoštolských aktivít v službe Vám. Ďakujeme za Vašu štedrosť o ochotu pomáhať.

Viac na informácií nájdete na web stránke jezuiti.sk, alebo:


Posledná úprava Pondelok, 27 Február 2023 21:03
 

ĎAKUJEME

Tlačiť PDF
ĎAKUJEME


Chceme sa poďakovať vám chorým, ktorí s námahou prichádzate
do nášho chrámu a napĺňate ho modlitbou a chválou.
Tak každá sv. omša je podopretá aj vašou osobnou obetou.


Ďakujeme vám, ktorí sa staráte, aby náš chrám bol čistý a krásny,
ďakujeme za každý poutieraný prach, za každý ozdobujúci kvet.
Ďakujeme za obetavú a trpezlivú prácu, vďaka vám sa tu cítime
príjemne a dobre. 


Chceme sa poďakovať našim organistom, spevokolu
pri našom chráme, ktorý je počas sv. omší pre deti.
Ďakujeme že na liturgii môžeme počuť krásnu hudbu
a spev, čo nás dvíha k Bohu.


Ďakujeme tým, ktorí vstupujú do sv. omše ako miništranti,
ako lektori, keď čítajú Božie slovo, alebo prednášajú
Bohu za nás prosby.


Ďakujeme aj ružencovému bratstvu, za modlitby
k našej Matke Panne Márii, za krásne fatimské prvé soboty,
ktoré sa tu začali sláviť, za príklad modlitby sv. ruženca...
aj vďaka vám náš chrám je domom modlitby.


Chceme sa tiež poďakovať za spoločenstvá, ktoré sa tu stretávajú:
spoločenstvá modlitby matiek, spoločenstvá kresťanského života
CVX, spoločenstvá zo sv. omší pre deti, spoločenstvo
Božského srdca Ježišovho, spoločenstvá mužov, žien.


Ďakujeme tým, čo prichádzajú do nášho chrámu medzi prvými,
za vedenie modlitby pred sv. omšou,
ďakujeme že chrám nie je prázdny. 


Ďakujeme vám všetkým za spoločné slávené slávnosti,
sviatky, za vašu materiálnu pomoc, za každé vaše dobré slovo,
za každý príhovor za nás v modlitbách.  


Ďakujeme vám za vašu lásku, priateľstvo, za krásny príklad,
ďakujeme, za doslova rodinnú spolupatričnosť, lebo s vami
sa nám ľahšie kráča k spáse ... k svätosti. I dnes môžeme povedať,
že sme s vami prežili krásny rok. Máme vás radi, ste nám
vzácni a tešíme sa, keď vám môžeme poslúžiť. 


Buďte si istí, často sa za vás modlíme a prosíme, nech vám je Boh
milostivý a nech vás požehná. Toto vám aj vyprosujeme
do nového roka: požehnanie od všemohúceho Boha.
Šťastný nový rok.


Komunita SJ Košice
 

Príprava na prvé sväté prímanie

Tlačiť PDF
Pozývame
detí na prípravu k prvému svätému prijímaniu.
/september 2023 – máj 2024/
Katechéza bude každú nedeľu po svätej omši pre deti,
ktorá je o 10.30.

Účasť detí na svätej omši sa predpokladá.

P. František Kovaľ SJ Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo 0904991873

Posledná úprava Nedeľa, 25 Jún 2023 18:33
 
Viac článkov...


Stránka 1 z 2