Jezuiti - Košice

Stránka košickej komunity

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Jezuiti - Košice

OZNAMY Zoslanie Ducha Sv. 19. 5. 2024

Tlačiť PDF
OZNAMY Zoslanie Ducha Sv. 19. 5. 2024

KOSTOL NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Pondelok
20.
mája
Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi Spomienka
Utorok
21.
mája
Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov, mučeníkov Ľub. spom.
Streda
22.
mája
Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky Ľub. spom.
Štvrtok
23.
mája
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza Sviatok
Piatok
24.
mája
Panny Márie, Ukazovateľky cesty (Madonna della Strada) Ľub. spom.
Sobota
25.
mája
Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi, Sv. Gregora VII., pápeža, Sv. Márie Magdalény de Pazzi, panny, alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu Ľub. spom.
Nedeľa
26.
mája
Nedeľa Najsvätejšej Trojice, slávnosť 8:30,
10:30, 19:30

 • Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédiá. V našom kostole sa vyzbieralo 322,37 €.
  Srdečné Pán Boh zaplať!

 • Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí päťdesiatdňové veľkonočné obdobie.
  Od zajtra sa opäť
  modlíme Anjel Pána.

 • V stredu 22. mája o 18:00 hod. bude v Dóme sv. Alžbety každomesačná svätá omša
  ku cti sv. Šarbela. Po svätej omši
  bude pomazanie olejom sv. Šarbela.

 • Vo štvrtok 23. mája o 18:00 bude v Dóme sv. Alžbety otec arcib. Mons. Bernard Bober sláviť
  výročnú  sv. omšu za emeritného otca arcib. Mons. Alojza Tkáča
  pri príležitosti
  prvého výročia jeho úmrtia.

 • V piatok 24. mája je Svetový deň modlitieb za Cirkev a prenasledovaných kresťanov v Číne.
  Ustanovil ho pápež Benedikt XVI. v roku 2007.

 • Od soboty 25. mája do nedele 2. júna 2024 sa po sv. omši budeme modliť novénu
  pred návštevou našich otcov biskupov Ad limina apostolorum vo Vatikáne.
  Sprevádzajme ich aj v našich osobných modlitbách.


 • V sobotu pred sv. omšou o 18:30 môžete nahlásiť úmysly sv. omší na jún 2024.

 • Prosíme manželov našej farnosti, ktorí v tomto roku slávia 25 rokov spoločného života
  a chcú v nedeľu 9. júna prijať požehnanie otcov biskupov
  pri sv. omši, nech sa nahlásia
  v sakristii v Dóme sv. Alžbety, alebo v kancelárii FÚ sv. Alžbety.


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok
20.
mája
18:30 Úmysel kňaza
Utorok
21.
mája
18:30 Za + Juditu
Streda
22.
mája
18:30 Za + Jozefa, + Alžbetu a + Jána
Štvrtok
23.
mája
18:30 Úmysel kňaza
Piatok
24.
mája
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Gabrielu, Michala a Miroslava
Sobota
25.
mája
18:30 Na úmysel darcuSLUŽBY CELEBRANTOV


Pondelok
20.
mája

Utorok
21.
mája

Streda
22.
mája

Štvrtok
23.
mája

Piatok
24.
mája

Sobota
25.
mája

Nedeľa
26.
mája

Sv. omša18:30
Sočufka

Sv. omša18:30
Kovaľ

Sv. omša18:30
Sočufka

Sv. omša18:30
Kovaľ

Sv. omša18:30
Sočufka

Sv. omša18:30
Kovaľ

Sv. omša

8:30
Sočufka

10:30
Kovaľ
19:30
Amrich

Sv. zmierenia

18:00
Sočufka

Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ

Sv. zmierenia

18:00
Sočufka

Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ

Sv. zmierenia

18:00
Sočufka 

Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ

Sv. zmierenia

Na
požiadanie

Posledná úprava Nedeľa, 19 Máj 2024 21:21
 

Nová kniha

Tlačiť PDF

K stému výročiu narodenia kardinála Jána Chryzostoma Korca (22. januára) vydalo
Vydavateľstvo Dobrá kniha jeho dielo
Sloboda ako dar – či záhuba? Kniha obsahuje
kardinálove úvahy o ľudskej slobode aj o jej zneužívaní. Ponúka tiež aktuálny pohľad
na Desatoro ako základnú normu pre slobodné ľudské konanie.
Sloboda ako dar – či záhuba? je dostupná v kresťanských kníhkupectvách a na
www.dobrakniha.sk.


 

 

 

2% z dane pre jezuitské diela

Tlačiť PDF

2% z dane pre jezuitské diela


Drahí priatelia, pôsobenie jezuitov na Slovensku by nebolo možné bez štedrosti

a žičlivosti mnohých z Vás. Aj v tomto roku by sme Vám boli vďační za Vašu podporu

preukázaním svojich 2% na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku.

Veľmi by ste nám tým pomohli a týmto spôsobom tak podporili jestvovanie

našich apoštolských aktivít v službe Vám. Ďakujeme za Vašu štedrosť o ochotu pomáhať.

Viac na informácií nájdete na web stránke jezuiti.sk, alebo:


Posledná úprava Pondelok, 27 Február 2023 21:03
 

ĎAKUJEME

Tlačiť PDF
ĎAKUJEME


Chceme sa poďakovať vám chorým, ktorí s námahou prichádzate
do nášho chrámu a napĺňate ho modlitbou a chválou.
Tak každá sv. omša je podopretá aj vašou osobnou obetou.


Ďakujeme vám, ktorí sa staráte, aby náš chrám bol čistý a krásny,
ďakujeme za každý poutieraný prach, za každý ozdobujúci kvet.
Ďakujeme za obetavú a trpezlivú prácu, vďaka vám sa tu cítime
príjemne a dobre. 


Chceme sa poďakovať našim organistom, spevokolu
pri našom chráme, ktorý je počas sv. omší pre deti.
Ďakujeme že na liturgii môžeme počuť krásnu hudbu
a spev, čo nás dvíha k Bohu.


Ďakujeme tým, ktorí vstupujú do sv. omše ako miništranti,
ako lektori, keď čítajú Božie slovo, alebo prednášajú
Bohu za nás prosby.


Ďakujeme aj ružencovému bratstvu, za modlitby
k našej Matke Panne Márii, za krásne fatimské prvé soboty,
ktoré sa tu začali sláviť, za príklad modlitby sv. ruženca...
aj vďaka vám náš chrám je domom modlitby.


Chceme sa tiež poďakovať za spoločenstvá, ktoré sa tu stretávajú:
spoločenstvá modlitby matiek, spoločenstvá kresťanského života
CVX, spoločenstvá zo sv. omší pre deti, spoločenstvo
Božského srdca Ježišovho, spoločenstvá mužov, žien.


Ďakujeme tým, čo prichádzajú do nášho chrámu medzi prvými,
za vedenie modlitby pred sv. omšou,
ďakujeme že chrám nie je prázdny. 


Ďakujeme vám všetkým za spoločné slávené slávnosti,
sviatky, za vašu materiálnu pomoc, za každé vaše dobré slovo,
za každý príhovor za nás v modlitbách.  


Ďakujeme vám za vašu lásku, priateľstvo, za krásny príklad,
ďakujeme, za doslova rodinnú spolupatričnosť, lebo s vami
sa nám ľahšie kráča k spáse ... k svätosti. I dnes môžeme povedať,
že sme s vami prežili krásny rok. Máme vás radi, ste nám
vzácni a tešíme sa, keď vám môžeme poslúžiť. 


Buďte si istí, často sa za vás modlíme a prosíme, nech vám je Boh
milostivý a nech vás požehná. Toto vám aj vyprosujeme
do nového roka: požehnanie od všemohúceho Boha.
Šťastný nový rok.


Komunita SJ Košice
 


Stránka 1 z 2