Jezuiti - Košice

Stránka košickej komunity

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Jezuiti - Košice

OZNAMY 9. ned., Najsv. Trojice 4. 6. 2023

Tlačiť PDF
OZNAMY  9. ned., Najsv. Trojice 4. 6. 2023

KOSTOL  NAJSVÄTEJŠIEHO  SRDCA  JEŽIŠOVHO

Pondelok
5.
júna
Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka Spomienka
Utorok
6.
júna 
Sv. Norberta, biskupa Ľub. spom.
Streda
7.
júna
Streda 9. týždňa v Cezročnom období  Féria
Štvrtok
8.
júna
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ( Božie telo ), prikázaný sviatok Slávnosť
18:30, 19,30
Piatok
9.
júna 
Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi, alebo 
Sv. Jozefa de Anchieta SJ, kňaza
Ľub. spom.
Sobota
10.
júna
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu Ľub. spom.
Nedeľa
11.
júna 
Desiata nedeľa v Cezročnom období    8:30,
19:30

 • Vo štvrtok 8. júna v prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela
  a Krvi
  budú v našom kostole sv. omše o 18:30 aj o 19:30 hod.

 • Budúcu nedeľu na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (ľudovo
  Božieho tela), bude v Starom meste – Košice v čase
  od 9:00 do 12:00 iba
  jediná spoločná svätá omša, a to
  v Katedrále sv. Alžbety o 9:30
  s eucharistickou procesiou.
  Iné omše v tomto čase v Starom meste – KE nebudú.
  Z tohto dôvodu v našom chráme v nedeľu 11. júna svätá omša o 10:30 nebude.
  Všetci ste srdečnepozvaní svojou účasťou vyjadriť našu spoločnú vieru
  v prítomnosť Ježiša Krista v oltárnej sviatosti.ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok
5.
júna  
18:30 Za + Máriu, + Andreja, + Jána, + Štefana, + Annu 
a + Andreja
Utorok
6.
júna
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre vnučku Janku
Streda
7.
júna
18:30 Prosba za dar viery pre Jozefa a jeho rodinu  
Štvrtok
8.
júna
18:30

19:30
Za + Annu, + Ota a + Ivetu

Úmysel kňaza
Piatok
9.
júna
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre upratujúcich a zdobiacich kostol 
Sobota
10.
júna
18:30 Na úmysel

SLUŽBY CELEBRANTOV

Pondelok
5.
júna

Utorok
6.
júna

Streda
7.
júna

Štvrtok
8.
júna

Piatok
9.
júna

Sobota
10.
júna

Nedeľa
11.
júna
Sv. omša18:30
Amrich
Sv. omša18:30
Kovaľ
Sv. omša18:30
Amrich
Sv. omša18:30 
Kovaľ

19:30 
Amrich
Sv. omša18:30
Amrich 
Sv. omša18:30
 Kovaľ
Sv. omša

8:30
Amrich19:30 
Kovaľ
Sv. zmierenia

18:00
Amrich

Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ 

Sv. zmierenia

18:00
Amrich 

Sv. zmierenia

Na 
požiadanie

Sv. zmierenia

18:00 
Amrich

Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ

Sv. zmierenia

Na 
požiadanie
Posledná úprava Nedeľa, 04 Jún 2023 19:17
 

2% z dane pre jezuitské diela

Tlačiť PDF

2% z dane pre jezuitské diela


Drahí priatelia, pôsobenie jezuitov na Slovensku by nebolo možné bez štedrosti

a žičlivosti mnohých z Vás. Aj v tomto roku by sme Vám boli vďační za Vašu podporu

preukázaním svojich 2% na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku.

Veľmi by ste nám tým pomohli a týmto spôsobom tak podporili jestvovanie

našich apoštolských aktivít v službe Vám. Ďakujeme za Vašu štedrosť o ochotu pomáhať.

Viac na informácií nájdete na web stránke jezuiti.sk, alebo:


Posledná úprava Pondelok, 27 Február 2023 21:03
 

ĎAKUJEME

Tlačiť PDF
ĎAKUJEME


Chceme sa poďakovať vám chorým, ktorí s námahou prichádzate
do nášho chrámu a napĺňate ho modlitbou a chválou.
Tak každá sv. omša je podopretá aj vašou osobnou obetou.


Ďakujeme vám, ktorí sa staráte, aby náš chrám bol čistý a krásny,
ďakujeme za každý poutieraný prach, za každý ozdobujúci kvet.
Ďakujeme za obetavú a trpezlivú prácu, vďaka vám sa tu cítime
príjemne a dobre. 


Chceme sa poďakovať našim organistom, spevokolu
pri našom chráme, ktorý je počas sv. omší pre deti.
Ďakujeme že na liturgii môžeme počuť krásnu hudbu
a spev, čo nás dvíha k Bohu.


Ďakujeme tým, ktorí vstupujú do sv. omše ako miništranti,
ako lektori, keď čítajú Božie slovo, alebo prednášajú
Bohu za nás prosby.


Ďakujeme aj ružencovému bratstvu, za modlitby
k našej Matke Panne Márii, za krásne fatimské prvé soboty,
ktoré sa tu začali sláviť, za príklad modlitby sv. ruženca...
aj vďaka vám náš chrám je domom modlitby.


Chceme sa tiež poďakovať za spoločenstvá, ktoré sa tu stretávajú:
spoločenstvá modlitby matiek, spoločenstvá kresťanského života
CVX, spoločenstvá zo sv. omší pre deti, spoločenstvo
Božského srdca Ježišovho, spoločenstvá mužov, žien.


Ďakujeme tým, čo prichádzajú do nášho chrámu medzi prvými,
za vedenie modlitby pred sv. omšou,
ďakujeme že chrám nie je prázdny. 


Ďakujeme vám všetkým za spoločné slávené slávnosti,
sviatky, za vašu materiálnu pomoc, za každé vaše dobré slovo,
za každý príhovor za nás v modlitbách.  


Ďakujeme vám za vašu lásku, priateľstvo, za krásny príklad,
ďakujeme, za doslova rodinnú spolupatričnosť, lebo s vami
sa nám ľahšie kráča k spáse ... k svätosti. I dnes môžeme povedať,
že sme s vami prežili krásny rok. Máme vás radi, ste nám
vzácni a tešíme sa, keď vám môžeme poslúžiť. 


Buďte si istí, často sa za vás modlíme a prosíme, nech vám je Boh
milostivý a nech vás požehná. Toto vám aj vyprosujeme
do nového roka: požehnanie od všemohúceho Boha.
Šťastný nový rok.


Komunita SJ Košice
 

Príprava na prvé sväté prímanie

Tlačiť PDF
Pozývame
detí na prípravu k prvému svätému prijímaniu.
/september 2022 – máj 2023/
Katechéza bude každú nedeľu po svätej omši pre deti,
ktorá je o 10.30.

Účasť detí na svätej omši sa predpokladá.

P. František Kovaľ SJ Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo 0904991873

 
Viac článkov...


Stránka 1 z 2