Jezuiti - Košice

Stránka košickej komunity

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Jezuiti - Košice

OZNAMY Štvrtá Veľk. nedeľa 21. 4. 2024

Tlačiť PDF
OZNAMY Štvrtá Veľk. nedeľa 21. 4. 2024

Nedeľa Dobrého pastiera

KOSTOL NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Pondelok
22.
apríla
Panny Márie, Matky Spoločnosti Ježišovej Sviatok
Utorok
23.
apríla
Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka Spomienka
Streda
24.
apríla
Sv. Juraja, mučeníka, alebo Sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka Ľub. spom.
Štvrtok
25.
apríla
Sv. Marka, evanjelistu Sviatok
Piatok
26.
apríla
Piatok po 4. Veľkonočnej nedeli Féria
Sobota
27.
apríla
Sv. Petra Kaníziusa SJ, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
Nedeľa
28.
apríla
Piata Veľkonočná nedeľa 8:30,
10:30, 19:30

 • Dnes 21. 4. na nedeľu Dobrého pastiera je celodiecézna zbierka na potreby
  Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v KE. V našom kostole
  prispejete
  na scholastikov SJ, ktorých máme na štúdiach v zahraničí. Aktuálne máme dvoch novicov
  v
  Anglicku a jedného novovysväteného diakona v Ríme.
  Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!
 • V pondelok 22. 4. o 18:00 hod. bude v Dóme sv. Alžbety svätá omša ku cti sv. Šarbela.
  Po jej skončení bude pomazanie olejom sv. Šarbela.
 • Prosíme manželov našej farnosti, ktorí v tomto roku slávia 25 rokov spoločného života a chcú
  v nedeľu 9. 6. prijať požehnanie otcov biskupov
  pri sv. omši, nech sa nahlásia v sakristii
  v Dóme sv. Alžbety v KE, alebo v kancelárii FÚ sv. Alžbety.


 • Vydavateľstvo Dobrá kniha ponúka možnosť spoznávať zmŕtvychvstalého Krista
  prostredníctvom románu
  Jana Dobraczyńskeho Nikodémove listy. Je v ňom zachytené
  Ježišovo účinkovanie očami jeho učeníka Nikodéma.
  Nikodémove listy boli preložené
  do vyše 50 jazykov. Zachytávajú atmosféru času a miest, na ktorých Ježiš žil, aj vnútornú
  premenu jeho učeníkov.
  Dostupná v eshope dobrakniha.sk a v kresťanských kníhkupectvách.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok
22.
apríla
18:30 Za + Jozefa a + Máriu
Utorok
23.
apríla
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla a Irenu
Streda
24.
apríla
18:30 Za + Milana a + Antona
Štvrtok
25.
apríla
18:30 Za zomrelých členov rodiny
Piatok
26.
apríla
18:30 Za + Milana a Veroniku
Sobota
27.
apríla
18:30 Za + uzdravenie SimonySLUŽBY CELEBRANTOV


Pondelok
22.
apríla

Utorok
23.
apríla

Streda
24.
apríla

Štvrtok
25.
apríla

Piatok
26.
apríla

Sobota
27.
apríla

Nedeľa
28.
apríla

Sv. omša18:30
Amrich

Sv. omša18:30
Sočufka

Sv. omša18:30
Amrich

Sv. omša18:30
Kovaľ

Sv. omša18:30
Amrich

Sv. omša18:30
Kovaľ

Sv. omša

8:30
Sočufka

10:30
Kovaľ
19:30
Amrich

Sv. zmierenia

18:00
Amrich

Sv. zmierenia

18:00
Sočufka

Sv. zmierenia

18:00
Amrich 

Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ

Sv. zmierenia

18:00
Amrich

Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ

Sv. zmierenia

Na
požiadanie

 

Nová kniha

Tlačiť PDF

K stému výročiu narodenia kardinála Jána Chryzostoma Korca (22. januára) vydalo
Vydavateľstvo Dobrá kniha jeho dielo
Sloboda ako dar – či záhuba? Kniha obsahuje
kardinálove úvahy o ľudskej slobode aj o jej zneužívaní. Ponúka tiež aktuálny pohľad
na Desatoro ako základnú normu pre slobodné ľudské konanie.
Sloboda ako dar – či záhuba? je dostupná v kresťanských kníhkupectvách a na
www.dobrakniha.sk.


 

 

 

2% z dane pre jezuitské diela

Tlačiť PDF

2% z dane pre jezuitské diela


Drahí priatelia, pôsobenie jezuitov na Slovensku by nebolo možné bez štedrosti

a žičlivosti mnohých z Vás. Aj v tomto roku by sme Vám boli vďační za Vašu podporu

preukázaním svojich 2% na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku.

Veľmi by ste nám tým pomohli a týmto spôsobom tak podporili jestvovanie

našich apoštolských aktivít v službe Vám. Ďakujeme za Vašu štedrosť o ochotu pomáhať.

Viac na informácií nájdete na web stránke jezuiti.sk, alebo:


Posledná úprava Pondelok, 27 Február 2023 21:03
 

ĎAKUJEME

Tlačiť PDF
ĎAKUJEME


Chceme sa poďakovať vám chorým, ktorí s námahou prichádzate
do nášho chrámu a napĺňate ho modlitbou a chválou.
Tak každá sv. omša je podopretá aj vašou osobnou obetou.


Ďakujeme vám, ktorí sa staráte, aby náš chrám bol čistý a krásny,
ďakujeme za každý poutieraný prach, za každý ozdobujúci kvet.
Ďakujeme za obetavú a trpezlivú prácu, vďaka vám sa tu cítime
príjemne a dobre. 


Chceme sa poďakovať našim organistom, spevokolu
pri našom chráme, ktorý je počas sv. omší pre deti.
Ďakujeme že na liturgii môžeme počuť krásnu hudbu
a spev, čo nás dvíha k Bohu.


Ďakujeme tým, ktorí vstupujú do sv. omše ako miništranti,
ako lektori, keď čítajú Božie slovo, alebo prednášajú
Bohu za nás prosby.


Ďakujeme aj ružencovému bratstvu, za modlitby
k našej Matke Panne Márii, za krásne fatimské prvé soboty,
ktoré sa tu začali sláviť, za príklad modlitby sv. ruženca...
aj vďaka vám náš chrám je domom modlitby.


Chceme sa tiež poďakovať za spoločenstvá, ktoré sa tu stretávajú:
spoločenstvá modlitby matiek, spoločenstvá kresťanského života
CVX, spoločenstvá zo sv. omší pre deti, spoločenstvo
Božského srdca Ježišovho, spoločenstvá mužov, žien.


Ďakujeme tým, čo prichádzajú do nášho chrámu medzi prvými,
za vedenie modlitby pred sv. omšou,
ďakujeme že chrám nie je prázdny. 


Ďakujeme vám všetkým za spoločné slávené slávnosti,
sviatky, za vašu materiálnu pomoc, za každé vaše dobré slovo,
za každý príhovor za nás v modlitbách.  


Ďakujeme vám za vašu lásku, priateľstvo, za krásny príklad,
ďakujeme, za doslova rodinnú spolupatričnosť, lebo s vami
sa nám ľahšie kráča k spáse ... k svätosti. I dnes môžeme povedať,
že sme s vami prežili krásny rok. Máme vás radi, ste nám
vzácni a tešíme sa, keď vám môžeme poslúžiť. 


Buďte si istí, často sa za vás modlíme a prosíme, nech vám je Boh
milostivý a nech vás požehná. Toto vám aj vyprosujeme
do nového roka: požehnanie od všemohúceho Boha.
Šťastný nový rok.


Komunita SJ Košice
 


Stránka 1 z 2