Jezuiti - Košice

Stránka košickej komunity

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Jezuiti - Košice

OZNAMY 10. nedeľa v cezr. obd. 9. 6. 2024

Tlačiť PDF
OZNAMY 10. nedeľa v cezr. obd. 9. 6. 2024

KOSTOL NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Pondelok
10.
júna
Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období Féria
Utorok
11.
júna
Sv. Barnabáša, apoštola Spomienka
Streda
12.
júna
Streda 10. týždňa v Cezročnom období Féria
Štvrtok
13.
júna
Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
Piatok
14.
júna
Piatok 10. týždňa v Cezročnom období Féria
Sobota
15.
júna
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu Ľub. spom.
Nedeľa
16.
júna
Jedenásta nedeľa v Cezročnom období Deň otcov 8:30,
10:30,19:30

 • V piatok 14. júna o 10:00 hod. bude v katedrále sv. Alžbety v KE diakonská
  vysviacka a v sobotu 15. júna o 10:00 hod.
  bude kňazská vysviacka.
  Na diakonskú a kňazskú vysviacku ste všetci srdečne pozvaní. Zároveň prosíme
  o modlitby za novokňazov
  , aby sa stali novým kvasom a svojím životom a službou
  svedčili o Božej láske a milosrdenstve.

 • S otvoreným srdom vás srdešne vás pozývame na Národný týždeň charity , ktorý sa
  uskutoční
  od 10. do 16. júna 2024 vo viacerých mestáchpo celom Slovensku.
  Viac info. na intrnete
 • Vydavateľstvo Dobrá kniha odporúča do vašej pozornosti knihu
  Ignaciánske spytovanie svedomia. Táto útla knižka sa už stala bestsellerom.
  Americký jezuita Mark Thibodeaux (tibodó) v nej ponúka vyše tridsať návodov,
  ako sa každý deň rozprávať s Bohom o daroch, ktoré nám dáva, a o našej
  odpovedi na tieto dary.
  Knihu nájdete na
  www.dobrakniha.sk a v kresťanských kníhkupectvách.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok
10.
júna
18:30 Za + Margitu – 1. výročie smrti
Utorok
11.
júna
18:30 Prosba za dar viery pre Jozefa a jeho rodinu
Streda
12.
júna
18:30 Za + Máriu, + Andreja, + Jána, + Annu a + Irenu
Štvrtok
13.
júna
18:30 Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého
pre rodinu Hakulinovú 
Piatok
14.
júna
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre upratujúcich
a zdobiacich náš kostol
Sobota
15.
júna
18:30 Za + Michala a + Teréziu


SLUŽBY CELEBRANTOV

Pondelok
10.
júna

Utorok
11.
júna

Streda
12.
júna

Štvrtok
13.
júna

Piatok
14.
júna

Sobota
15.
júna

Nedeľa
16.
júna

Sv. omša
18:30
Amrich

Sv. omša
18:30
Sočufka

Sv. omša
18:30
Amrich

Sv. omša
18:30
Kovaľ

Sv. omša
18:30
Amrich

Sv. omša
18:30
Kovaľ

Sv. omša

8:30
Sočufka

10:30
Kovaľ
19:30
Amrich

Sv. zmierenia

18:00
Amrich

Sv. zmierenia

18:00
Sočufka

Sv. zmierenia

18:00
Amrich

Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ

Sv. zmierenia

18:00
Amrich

Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ

Sv. zmierenia

Na
požiadanie

 

Ignaciánske spytovanie svedomia

Tlačiť PDF

Vydavateľstvo Dobrá kniha odporúča do vašej pozornosti knihu

Ignaciánske spytovanie svedomia. Táto útla knižka sa už stala bestsellerom.

Americký jezuita Mark Thibodeaux (tibodó) v nej ponúka vyše tridsať návodov, ako

sa každý deň rozprávať s Bohom o daroch, ktoré nám dáva, a o našej odpovedi na tieto dary.

Knihu nájdete na www.dobrakniha.ska v kresťanských kníhkupectvách.

Posledná úprava Nedeľa, 02 Jún 2024 16:19
 

2% z dane pre jezuitské diela

Tlačiť PDF

2% z dane pre jezuitské diela


Drahí priatelia, pôsobenie jezuitov na Slovensku by nebolo možné bez štedrosti

a žičlivosti mnohých z Vás. Aj v tomto roku by sme Vám boli vďační za Vašu podporu

preukázaním svojich 2% na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku.

Veľmi by ste nám tým pomohli a týmto spôsobom tak podporili jestvovanie

našich apoštolských aktivít v službe Vám. Ďakujeme za Vašu štedrosť o ochotu pomáhať.

Viac na informácií nájdete na web stránke jezuiti.sk, alebo:


Posledná úprava Pondelok, 27 Február 2023 21:03
 

ĎAKUJEME

Tlačiť PDF
ĎAKUJEME


Chceme sa poďakovať vám chorým, ktorí s námahou prichádzate
do nášho chrámu a napĺňate ho modlitbou a chválou.
Tak každá sv. omša je podopretá aj vašou osobnou obetou.


Ďakujeme vám, ktorí sa staráte, aby náš chrám bol čistý a krásny,
ďakujeme za každý poutieraný prach, za každý ozdobujúci kvet.
Ďakujeme za obetavú a trpezlivú prácu, vďaka vám sa tu cítime
príjemne a dobre. 


Chceme sa poďakovať našim organistom, spevokolu
pri našom chráme, ktorý je počas sv. omší pre deti.
Ďakujeme že na liturgii môžeme počuť krásnu hudbu
a spev, čo nás dvíha k Bohu.


Ďakujeme tým, ktorí vstupujú do sv. omše ako miništranti,
ako lektori, keď čítajú Božie slovo, alebo prednášajú
Bohu za nás prosby.


Ďakujeme aj ružencovému bratstvu, za modlitby
k našej Matke Panne Márii, za krásne fatimské prvé soboty,
ktoré sa tu začali sláviť, za príklad modlitby sv. ruženca...
aj vďaka vám náš chrám je domom modlitby.


Chceme sa tiež poďakovať za spoločenstvá, ktoré sa tu stretávajú:
spoločenstvá modlitby matiek, spoločenstvá kresťanského života
CVX, spoločenstvá zo sv. omší pre deti, spoločenstvo
Božského srdca Ježišovho, spoločenstvá mužov, žien.


Ďakujeme tým, čo prichádzajú do nášho chrámu medzi prvými,
za vedenie modlitby pred sv. omšou,
ďakujeme že chrám nie je prázdny. 


Ďakujeme vám všetkým za spoločné slávené slávnosti,
sviatky, za vašu materiálnu pomoc, za každé vaše dobré slovo,
za každý príhovor za nás v modlitbách.  


Ďakujeme vám za vašu lásku, priateľstvo, za krásny príklad,
ďakujeme, za doslova rodinnú spolupatričnosť, lebo s vami
sa nám ľahšie kráča k spáse ... k svätosti. I dnes môžeme povedať,
že sme s vami prežili krásny rok. Máme vás radi, ste nám
vzácni a tešíme sa, keď vám môžeme poslúžiť. 


Buďte si istí, často sa za vás modlíme a prosíme, nech vám je Boh
milostivý a nech vás požehná. Toto vám aj vyprosujeme
do nového roka: požehnanie od všemohúceho Boha.
Šťastný nový rok.


Komunita SJ Košice
 


Stránka 1 z 2