Jezuiti - Košice

Stránka košickej komunity

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Jezuiti - Košice

OZNAMY 25. nedeľa v cezr. obd.24. 9. 2023

Tlačiť PDF
OZNAMY 25. nedeľa v cezr. obd.24. 9. 2023

KOSTOL NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Pondelok
25.
septembra
Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období Féria
Utorok
26.
septembra
Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov Ľub. spom.
Streda
27.
septembra
Sv. Vincenta de Paul, kňaza
1540 – pápež Pavol III. potvrdil Spoločnosť Ježišovu
Spomienka
Štvrtok
28.
septembra 
Sv. Václava, mučeníka, alebo
Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov
Ľub. spom.
Piatok
29.
septembra
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov Sviatok
Sobota
30.
septembra 
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
Nedeľa
1.
októbra 
Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období 8:30,
10:30, 19:30

 • Zbierka na Rádio Lumen zo 17. 9. v našom kostole bola 338,49 Eur.
  Za Vaše dary úprimne Pán Boh zaplať!
 • Od nedele 1. októbra vstupujeme do mariánskeho ružencového mesiaca.
  Povzbudzujeme Vás
  k spoločnej modlitbe ruženca v rodinách
  aj pred sv. omšami.
 •  Pozývame detí na prípravu k prvému sv. prijímaniu. Katechéza bude
  prebiehať každú nedeľu od septembra 2023 do mája 2024 po sv. omši
  pre deti, ktorá je
  o 10:30.
  Účasť detí a rodičov na svätej omši sa predpokladá.
  Viac informácií nájdete na výveske.


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok
25.
septembra
18:30 Za + Kláru
Utorok
26.
septembra
18:30 Za + Andreja a jeho rodičov
Streda
27.
septembra
18:30 Za + Máriu, + Antona, + Katarínu a + Antona
Štvrtok
28.
septembra
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Lýdiu a Šimona
Piatok
29.
septembra
18:30 Prosba o dary Ducha Svätého pri podstatnej zmene
vo vzájomnom vzťahu u Jaroslava a Gitky 
Sobota
30.
septembra
18:30 Za zomrelých z rodiny Bugošovej a Ferencovej


SLUŽBY CELEBRANTOV

Pondelok
25.
septembra
Utorok
26.
septembra

Streda
27.
septembra

Štvrtok
28.
septembra

Piatok
29.
septembra

Sobota
30.
septembra

Nedeľa
1.
októbra

Sv. omša18:30
Amrich

Sv. omša18:30
Kovaľ

Sv. omša18:30
Amrich

Sv. omša18:30
Kovaľ

Sv. omša18:30
Amrich

Sv. omša18:30
Kovaľ

Sv. omša

8:30
Amrich

10:30
Kovaľ19:30
Kovaľ

Sv. zmierenia

18:00
Amrich

Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ

Sv. zmierenia

18:00
Amrich

Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ

Sv. zmierenia

18:00
Amrich

Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ

Sv. zmierenia

Na
požiadanie

 

2% z dane pre jezuitské diela

Tlačiť PDF

2% z dane pre jezuitské diela


Drahí priatelia, pôsobenie jezuitov na Slovensku by nebolo možné bez štedrosti

a žičlivosti mnohých z Vás. Aj v tomto roku by sme Vám boli vďační za Vašu podporu

preukázaním svojich 2% na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku.

Veľmi by ste nám tým pomohli a týmto spôsobom tak podporili jestvovanie

našich apoštolských aktivít v službe Vám. Ďakujeme za Vašu štedrosť o ochotu pomáhať.

Viac na informácií nájdete na web stránke jezuiti.sk, alebo:


Posledná úprava Pondelok, 27 Február 2023 21:03
 

ĎAKUJEME

Tlačiť PDF
ĎAKUJEME


Chceme sa poďakovať vám chorým, ktorí s námahou prichádzate
do nášho chrámu a napĺňate ho modlitbou a chválou.
Tak každá sv. omša je podopretá aj vašou osobnou obetou.


Ďakujeme vám, ktorí sa staráte, aby náš chrám bol čistý a krásny,
ďakujeme za každý poutieraný prach, za každý ozdobujúci kvet.
Ďakujeme za obetavú a trpezlivú prácu, vďaka vám sa tu cítime
príjemne a dobre. 


Chceme sa poďakovať našim organistom, spevokolu
pri našom chráme, ktorý je počas sv. omší pre deti.
Ďakujeme že na liturgii môžeme počuť krásnu hudbu
a spev, čo nás dvíha k Bohu.


Ďakujeme tým, ktorí vstupujú do sv. omše ako miništranti,
ako lektori, keď čítajú Božie slovo, alebo prednášajú
Bohu za nás prosby.


Ďakujeme aj ružencovému bratstvu, za modlitby
k našej Matke Panne Márii, za krásne fatimské prvé soboty,
ktoré sa tu začali sláviť, za príklad modlitby sv. ruženca...
aj vďaka vám náš chrám je domom modlitby.


Chceme sa tiež poďakovať za spoločenstvá, ktoré sa tu stretávajú:
spoločenstvá modlitby matiek, spoločenstvá kresťanského života
CVX, spoločenstvá zo sv. omší pre deti, spoločenstvo
Božského srdca Ježišovho, spoločenstvá mužov, žien.


Ďakujeme tým, čo prichádzajú do nášho chrámu medzi prvými,
za vedenie modlitby pred sv. omšou,
ďakujeme že chrám nie je prázdny. 


Ďakujeme vám všetkým za spoločné slávené slávnosti,
sviatky, za vašu materiálnu pomoc, za každé vaše dobré slovo,
za každý príhovor za nás v modlitbách.  


Ďakujeme vám za vašu lásku, priateľstvo, za krásny príklad,
ďakujeme, za doslova rodinnú spolupatričnosť, lebo s vami
sa nám ľahšie kráča k spáse ... k svätosti. I dnes môžeme povedať,
že sme s vami prežili krásny rok. Máme vás radi, ste nám
vzácni a tešíme sa, keď vám môžeme poslúžiť. 


Buďte si istí, často sa za vás modlíme a prosíme, nech vám je Boh
milostivý a nech vás požehná. Toto vám aj vyprosujeme
do nového roka: požehnanie od všemohúceho Boha.
Šťastný nový rok.


Komunita SJ Košice
 

Príprava na prvé sväté prímanie

Tlačiť PDF
Pozývame
detí na prípravu k prvému svätému prijímaniu.
/september 2023 – máj 2024/
Katechéza bude každú nedeľu po svätej omši pre deti,
ktorá je o 10.30.

Účasť detí na svätej omši sa predpokladá.

P. František Kovaľ SJ Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo 0904991873

Posledná úprava Nedeľa, 25 Jún 2023 18:33
 
Viac článkov...


Stránka 1 z 2