Jezuiti - Košice

Stránka košickej komunity

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Jezuiti - Košice

OZNAMY 15. nedeľa v cezr. obd. 14. 7. 2024

Tlačiť PDF
OZNAMY 15. nedeľa v cezr. obd. 14. 7. 2024

KOSTOL NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Pondelok
15.
júla
Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Utorok
16.
júla
Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej Ľub. spom.
Streda
17.
júla
Sv. Andreja Svorada a Beňadikta, pustovníkov Spomienka
Štvrtok
18.
júla
Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období Féria
Piatok
19.
júla
Piatok 14. týždňa v Cezročnom období Féria
Sobota
20.
júla
Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka, alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu Ľub. spom.
Nedeľa
21.
júla
Šestnásta nedeľa v Cezročnom období 8:30,
10:30,19:30
 • V sobotu 20. 7. pred sv. omšou o 18:30 hod. môžete nahlásiť úmysly sv. omší
  na august 2024.


 • Bratia bosí karmelitáni pozývajú na novénu a odpustovú slávnosť Panny Márie
  Karmelskej v kláštornej kaplnke
  v Lorinčíku od 7. – 16. júla vždy o 18:00 hod.
  Svätú omšu v deň odpustovej slávnosti 16. júla bude celebrovať o. Jaroslav Suroviak,
  bosý karmelitán z komunity v Slaným pri Prahe.

  Viac informácií nájdete na plagáte na výveske.


 • Pozývame vás na koučingový seminár s názvom Chyť sa kľučky a zaži reštart.
  Seminár bude unikátnou príležitosťou ako viac pochopiť seba samých, naučí nás
  novým stratégiám, ktoré nám pomôžu sa v živote znova naštartovať a žiť život
  vo väčšej radosti. Seminár sa
  uskutoční v dvoch termínoch: jeden na konci augusta
  v Nitre a druhý v polovičke októbra v Piešťanoch.

  Viac informácii a spôsobe prihlasovanie nájdete na plagáte.


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok
15.
júla
18:30 Za zomrelých z rodiny Marcinčákovej
Utorok
16.
júla
18:30 Za + Andreja
Streda
17.
júla
18:30 Za duchovné a telesné uzdravenie
Štvrtok
18.
júla
18:30 Za tých čo prijímajú putovnú kaplnku Panny Márie Schonstattskej 
Piatok
19.
júla
18:30 Za + Mikuláša a + Margitu
Sobota
20.
júla
18:30 Za + Imricha – 10. výročie smrti


SLUŽBY CELEBRANTOV

Pondelok
15.
júla

Utorok
16.
júla

Streda
17.
júla

Štvrtok
18.
júla

Piatok
19.
júla

Sobota
20.
júla

Nedeľa
21.
júla

Sv. omša18:30
Amrich

Sv. omša18:30
Kovaľ

Sv. omša18:30
Amrich

Sv. omša18:30
Kovaľ

Sv. omša18:30
Amrich

Sv. omša18:30
Kovaľ

Sv. omša

8:30
Amrich

10:30
Kovaľ
19:30
Kovaľ

Sv. zmierenia

18:00
Amrich

Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ

Sv. zmierenia

18:00
Amrich

Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ

Sv. zmierenia

18:00
Amrich

Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ

Sv. zmierenia

Na
požiadanie

 

Ignaciánske spytovanie svedomia

Tlačiť PDF

Vydavateľstvo Dobrá kniha odporúča do vašej pozornosti knihu

Ignaciánske spytovanie svedomia. Táto útla knižka sa už stala bestsellerom.

Americký jezuita Mark Thibodeaux (tibodó) v nej ponúka vyše tridsať návodov, ako

sa každý deň rozprávať s Bohom o daroch, ktoré nám dáva, a o našej odpovedi na tieto dary.

Knihu nájdete na www.dobrakniha.ska v kresťanských kníhkupectvách.

Posledná úprava Nedeľa, 02 Jún 2024 16:19
 

2% z dane pre jezuitské diela

Tlačiť PDF

2% z dane pre jezuitské diela


Drahí priatelia, pôsobenie jezuitov na Slovensku by nebolo možné bez štedrosti

a žičlivosti mnohých z Vás. Aj v tomto roku by sme Vám boli vďační za Vašu podporu

preukázaním svojich 2% na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku.

Veľmi by ste nám tým pomohli a týmto spôsobom tak podporili jestvovanie

našich apoštolských aktivít v službe Vám. Ďakujeme za Vašu štedrosť o ochotu pomáhať.

Viac na informácií nájdete na web stránke jezuiti.sk, alebo:


Posledná úprava Pondelok, 27 Február 2023 21:03
 

ĎAKUJEME

Tlačiť PDF
ĎAKUJEME


Chceme sa poďakovať vám chorým, ktorí s námahou prichádzate
do nášho chrámu a napĺňate ho modlitbou a chválou.
Tak každá sv. omša je podopretá aj vašou osobnou obetou.


Ďakujeme vám, ktorí sa staráte, aby náš chrám bol čistý a krásny,
ďakujeme za každý poutieraný prach, za každý ozdobujúci kvet.
Ďakujeme za obetavú a trpezlivú prácu, vďaka vám sa tu cítime
príjemne a dobre. 


Chceme sa poďakovať našim organistom, spevokolu
pri našom chráme, ktorý je počas sv. omší pre deti.
Ďakujeme že na liturgii môžeme počuť krásnu hudbu
a spev, čo nás dvíha k Bohu.


Ďakujeme tým, ktorí vstupujú do sv. omše ako miništranti,
ako lektori, keď čítajú Božie slovo, alebo prednášajú
Bohu za nás prosby.


Ďakujeme aj ružencovému bratstvu, za modlitby
k našej Matke Panne Márii, za krásne fatimské prvé soboty,
ktoré sa tu začali sláviť, za príklad modlitby sv. ruženca...
aj vďaka vám náš chrám je domom modlitby.


Chceme sa tiež poďakovať za spoločenstvá, ktoré sa tu stretávajú:
spoločenstvá modlitby matiek, spoločenstvá kresťanského života
CVX, spoločenstvá zo sv. omší pre deti, spoločenstvo
Božského srdca Ježišovho, spoločenstvá mužov, žien.


Ďakujeme tým, čo prichádzajú do nášho chrámu medzi prvými,
za vedenie modlitby pred sv. omšou,
ďakujeme že chrám nie je prázdny. 


Ďakujeme vám všetkým za spoločné slávené slávnosti,
sviatky, za vašu materiálnu pomoc, za každé vaše dobré slovo,
za každý príhovor za nás v modlitbách.  


Ďakujeme vám za vašu lásku, priateľstvo, za krásny príklad,
ďakujeme, za doslova rodinnú spolupatričnosť, lebo s vami
sa nám ľahšie kráča k spáse ... k svätosti. I dnes môžeme povedať,
že sme s vami prežili krásny rok. Máme vás radi, ste nám
vzácni a tešíme sa, keď vám môžeme poslúžiť. 


Buďte si istí, často sa za vás modlíme a prosíme, nech vám je Boh
milostivý a nech vás požehná. Toto vám aj vyprosujeme
do nového roka: požehnanie od všemohúceho Boha.
Šťastný nový rok.


Komunita SJ Košice
 


Stránka 1 z 2