Jezuiti - Košice

Stránka košickej komunity

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Aktuality
OZNAMY   34. nedeľa    20. 11. 2022

KOSTOL  NAJSVÄTEJŠIEHO  SRDCA  JEŽIŠOVHO

Pondelok
21.
novembra
Obetovanie  peblahoslavenej  Panny  Márie    Spomienka 
Utorok
22.
novembra
Sv. Cecílie, panny a mučeníce   Spomienka
Streda
23.
novembra 
Bl. Michala Augustína Pro SJ, kňaza a mučeníka, alebo      Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka, alebo
Sv. Kolumbána, opáta          
Ľub. spom.
Štvrtok
24.
novembra
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov    Spomienka
Piatok
25.
novembra
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučeníce         Ľub. spom.
Sobota
26.
novembra
Sv. Jána Berchmansa SJ, rehoľníka,  alebo
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu         
Spomienka
Nedeľa
27.
novembra
Prvá adventná nedeľa  8:30,  
10:30, 19:30
 
 • Zbierka na charitatívne diela sv. Alžbety v našej arcidiecéze v našom 
  kostole činila 
  224,95 Eura. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať! 


 • Dnes vo všetkých farských kostoloch v deň  NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA,
  KRÁĽA NEBA I ZEME
   môžeme získať úplné odpustky.

 • V utorok 22. 11. sa o 18:00 hod. v Dóme sv. Alžbety uskutoční tradičná 
  sv. omša ku cti sv. Šarbela. Po sv. omši -pomazanie svätošarbelským olejom. 

 • Na budúcu sobotu 26. 11. sú ondrejské celodiecézne rekolekcie. Sv. omša 
  ku cti sv. Ondreja, hlavného patróna košickej arcidiecézy bude o 10:00 h.  

 •  Na budúcu nedeľu budeme požehnávať adventné vence pri sv. omšiach 
  ( aj v sobotu večer). Prosíme, aby ste vaše adventné vence položili pred oltár.

 •  Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu. Vopred Pán Boh zaplať. 

 • Týždenný stolový Jezuitský kalendár 2023 zo života SJ na SK
  si môžete zakúpiť za
  4 Eura.  


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok
21.
novembra
18:30  Za + Imricha, + Annu, + Juraja a + Barboru
Utorok
22.
novembra
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Valériu
Streda
23.
novembra
18:30 Za + Annu  
Štvrtok
24.
novembra
18:30  Za + Vasila
Piatok
25.
novembra
18:30 Za + Margitu, + Alžbetu, + Ladislava, + Julianu, 
+ Magdalénu a + Jozefa
Sobota
26.
novembra
18:30 Za + Máriu a + Jozefa  


SLUŽBY  CELEBRANTOV


Pondelok
21.
novembra
Utorok
22.
novembra
Streda
23.
novembra
Štvrtok
24.
novembra
Piatok
25.
novembra
Sobota
26.
novembra
Nedeľa
27.
novembra

Sv. omša


18:30
Amrich
Sv. omša

        
18:30
Kovaľ
Sv. omša


18:30
Amrich
Sv. omša


 18:30 
Kovaľ
Sv. omša


 18:30
Amrich
Sv. omša


18:30
Kovaľ
Sv. omša

8:30
Amrich

10:30
Kovaľ 


19:30 
Kovaľ
Sv. zmierenia

18:00
Amrich
Sv. zmierenia

18:00
 Kovaľ
Sv. zmierenia

18:00
Amrich
Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ
Sv. zmierenia

18:00
Amrich
Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ
Sv. zmierenia

Na
požiadanie