Jezuiti - Košice

Stránka košickej komunity

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Aktuality
OZNAMY 3. nedeľa v Pôst. obd. 12. 3. 2023

KOSTOL  NAJSVÄTEJŠIEHO  SRDCA  JEŽIŠOVHO

Pondelok
13.
marca
Pondelok po 3. pôstnej nedeli  Féria 
Utorok
14.
marca
Utorok po 3. pôstnej nedeli Féria
Streda
15.
marca 
Streda po 3. pôstnej nedeli Féria
Štvrtok
16.
marca
Štvrtok po 3. pôstnej nedeli       Féria
Piatok
17.
marca
Sv. Patrika, biskupa                 Spomienka
Sobota
18.
marca
Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi                      Spomienka
Nedeľa
19.
marca
Štvrtá  nedeľa v Pôstnom období       8:30,  
10:30, 19:30

 • V pondelok 13. 3. 2023 si pripomenieme 10. výročie zvolenia pápeža Františka.
  Sprevádzajme ho v jeho službe našimi modlitbami. 

 • V piatok 17. 3. bude v našom kostole o 17:45  hod. pobožnosť krížovej cesty. 
    Modliť sa budú deti z nášho kostola a po nej sv. omša.

 • Slávnosť sv. Jozefa sa presúva z nedele 19. 3.  na pondelok 20. 3.
 • V sobotu 25. 3. vás pozývame do nášho kostola na pôstnu duchovnú obnovu.
  Program
  začnev zasadačke o 8:30 I. prednáškou, o 10:00 bude II. prednáška
  o 11:30  sv. omša.
  Počas obnovy je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. 

 • 2% z dane pre jezuitské diela: Drahí naši priatelia, pôsobenie jezuitov
  na Slovensku by nebolo možné bez štedrosti a žičlivosti mnohých z Vás.
  Aj 
  v tomto roku by sme Vám boli vďační za Vašu podporu preukázaním
  svojich 2% na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku.  Ďakujeme
  Vám za Vašu štedrosť o ochotu pomáhať. Viac informácií a prehľad
  o doterajšej pomoci nájdete na web stránke jezuiti.sk 

Viď aj na plagát na nástenke. Základné tlačivo je aj na stolíku.


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok
13.
marca
18:30 Poďakovanie za 70. rokov života 
Utorok
14.
marca
18:30 Za + Stanislava, + Alžbetu a + Jozefa
Streda
15.
marca
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa s rodinou
Štvrtok
16.
marca
18:30  Za + Veroniku
Piatok
17.
marca
18:30 Za tých čo prijímajú putovnú kaplnku 
Panny  Márie  Schonstattskej         
Sobota
18.
marca
18:30 Za + Jozefa – 5. výročie   


SLUŽBY  CELEBRANTOV

Pondelok
13.
 marca

Utorok
14.
marca 

Streda
15.
marca

Štvrtok
16.
marca

Piatok
17.
marca

Sobota
18.
marca

Nedeľa
19.
marca

Sv. omša

     
18:30 
Amrich

Sv. omša

        
18:30
Kovaľ

Sv. omša


18:30
AmrichSv. omša


 18:30 
Kovaľ

Sv. omša

 
18:30
Amrich  

Sv. omša

 
18:30
Kovaľ


Sv. omša 

8:30
Amrich

10:30
 Kovaľ19:30 
Kovaľ

Sv. zmierenia

18:00
Amrich
Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ
Sv. zmierenia

18:00
Amrich

Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ
Sv. zmierenia

18:00
Amrich
Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ 
Sv. zmierenia

Na
požiadanie