Jezuiti - Košice

Stránka košickej komunity

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Aktuality
OZNAMY 24. nedeľa v cezr. obd.17. 9. 2023

KOSTOL NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Pondelok
18.
septembra
Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období Féria
Utorok
19.
septembra 
Sv. Januára, biskupa a mučeníka Ľub. spom.
Streda
20.
septembra 
Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza,
a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov 
Spomienka
Štvrtok
21.
septembra 
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu Sviatok
Piatok
22.
septembra
Piatok 24. týždňa v Cezročnom období Féria
Sobota
23.
septembra 
Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza Spomienka
Nedeľa
24.
septembra 
Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období 8:30,
10:30, 19:30
 • Dnes ( 17. 9. ) je zbierka na naše katolícke Rádio Lumen.
  Za vaše dary úprimne Pán Boh zaplať!
 • V utorok 19. 9. pred sv. omšou o 18:30 môžete nahlásiť úmysly sv. omší
  na október 2023.
 • Tento týždeň sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni.
  Obsahom jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu.
 • V piatok 22. 9. o 18:00 hod. bude v katedrále sv. omša ku cti sv. Šarbela.
  Srdečne Vás pozývame.
 •  Pozývame detí na prípravu k prvému sv. prijímaniu. Katechéza bude prebiehať
  každú nedeľu od septembra 2023 do mája 2024 po sv. omši pre deti,
  ktorá je
  o 10:30.
  Účasť detí a rodičov na svätej omši sa predpokladá.
  Viac informácií nájdete na výveske.


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok
18.
septembra
18:30 Za tých čo prijímajú putovnú kaplnku
Panny Márie Schonstattskej
Utorok
19.
septembra
18:30 Za + Andreja – 20. výročie
Streda
20.
septembra
18:30 Za + Máriu, + Andreja, + Jána, + Petra a + Irenu
Štvrtok
21.
septembra
18:30 Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého
pre Evku s rodinou 
Piatok
22.
septembra
18:30 Za + Jána, + Veroniku, + Antona, + Milana a + Antona 
Sobota
23.
septembra 
18:30 Za + Margitu, + Julianu, + Alžbetu, + Ladislava,
+ Jozefa a + Magdalénu 


SLUŽBY CELEBRANTOV

Pondelok
18.
septembra

Utorok
19.
septembra

Streda
20.
septembra

Štvrtok
21.
septembra

Piatok
22.
septembra

Sobota
23.
septembra

Nedeľa
24.
septembra

Sv. omša
18:30
Amrich

Sv. omša
18:30
Kovaľ

Sv. omša
18:30
Amrich

Sv. omša
18:30
Kovaľ

Sv. omša
18:30
Amrich

Sv. omša
18:30
Kovaľ

Sv. omša

8:30
Amrich


10:30
Kovaľ
19:30
Kovaľ

Sv. zmierenia

18:00
Amrich

Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ

Sv. zmierenia

18:00
Amrich

Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ

Sv. zmierenia

18:00
Amrich

Sv. zmierenia

18:00
Kovaľ

Sv. zmierenia

Na
požiadanie