Jezuiti - Košice

Stránka košickej komunity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Aktuality 2 História 2 Spiritualita a svätci 2 Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole

Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole

 

Predhovor ku knihe "SVÄTÍ A BLAHOSLAVENÍ JEZUITSKEJ REHOLE"

  
     Zostavenie úplnej zbierky životopisov svätých a blahoslavených jezuitskej rehole má predovšetkým praktický dôvod. Má zhromaždiť do jednej publikácie tých, ktorým Cirkev priznala nadpriemerný stupeň kresťanskej dokonalosti v reholi Spoločnosti Ježišovej (skratka SJ), a tým aj právo na osobitnú úctu a odporúčanie na ich nasledovanie. Táto zbierka môže poslúžiť nielen členom spomenutej rehole a jej spolupracovníkom, ale aj tým, ktorí sa zaujímajú o cirkevné dejiny a osobitne o dejiny jezuitskej rehole. 

      Zbierka je zostavená chronologicky podľa dátumu úmrtia jednotlivých svätých a blahoslavených. Výnimkou je zakladateľ rehole sv. Ignác Loyolský, ktorý nezomrel prvý, ale stál na počiatku tejto ustanovizne a v spolupráci s najvyššími cirkevnými predstaviteľmi určil spôsob jej existencie. Ďalšiu výnimku predstavuje prvý zo severoamerických mučeníkov (sv. René Goupil), ktorý je v základnom indexe síce na správnom mieste, ale v hlavnom texte narúša chronologické poradie, aby mohol byť uvedený spolu so svojimi misionárskymi druhmi, ktorí zomreli o niekoľko rokov neskôr ako on. Kvôli chronologickej prehľadnosti rozdeľujeme zbierku na päť častí, z ktorých každá pokrýva osobnosti jedného storočia.
     Viaceré životopisy sú s menšími či väčšími úpravami prevzaté zo zbierky životopisov svätých Blízki Bohu i ľuďom, ktorá vyšla v piatich zväzkoch vo vydavateľstve Dobrá kniha v Cambridge, Ont. (Kanada) a v Trnave v rokoch 1981–1995.
     Pre zainteresovanejších záujemcov slúži päť indexov na konci zbierky. Najprv je to chronologický index podľa dátumu úmrtia. Ďalej je to všeobecný abecedný zoznam. Ten pokračuje abecedným zoznamom rozdeleným na dve skupiny: osobitne svätých a osobitne blahoslavených. Štvrtým indexom je zoznam podľa stupňa rehoľného zaradenia. Celú zbierku uzaviera liturgický kalendár svätých a blahoslavených, ako sa slávia v Spoločnosti Ježišovej.

 

 

 

 

/kliknutím na obrázok -> viac o svätých a blahoslavených jezuitoch/

Hore