Jezuiti - Košice

Stránka košickej komunity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Aktuality
   OZNAMY  28. nedeľa   10. 10. 2021

KOSTOL NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Pondelok

11.

októbra

Sv. Jána XXIII., pápeža

Ľub. spom.

Utorok

12.

októbra

Bl. Jána Beyzyma SJ, kňazaĽub. spom.

Štvrtok

14.

októbra

Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka

Ľub. spom.

Piatok

15.

októbra

Sv. Terézie od Ježiša (z Avily),

     panny a učiteľky Cirkvi

Spomienka

Sobota

16.

októbra

Sv. Hedvigy, reoľníčky, alebo Sv. Margity Márie Alacoqueh, panny, alebo Sv. Gála, kňaza

 

Ľub. spom.

Nedeľa

17.  októbra

29. nedeľa v Cezročnom období

8:30, 10:30

19:30

 

 

·        V nedeľu 24. 10. je zbierka na misie. Za vaše milodary vored ďakujeme.

·        Počas celého októbra sa pred sv. omšou modlíme posvätný ruženec.

·        Teologická fakulta v Košiciach pozýva na online Teologické večery v zimnom semestri, sledovať ich môžete prostredníctvom Youtube kanála Teologickej fakulty.

·        Fórum života organizuje 18. Ročník pro-life kampane na Slovensku Sviečka za nenarodené deti. Jej vrchol je už tradične 2. novembra – v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých. Kampaň pozýva k modlitbe, zbierka je spojená s predajom symbolických sviečok, viac info. na nástenke.

·        V dnešnom „ Alžbetínom liste“. Úvodnik „Poď a nasleduj ma!“, o dišpenze od povinosti zúčastniť sa sv. omše v nedeľu a v prikázaný sviatok od 18. 9. 2021 až do odvolania, o mládežníckych sv. omšiach, o príprave prvoprijímejúcich detí aj dospelých, je tam okienko pre najmenších, pre deti je aj divadelné predstavenie v DKC Veritas, ponuka púte do Libanonu, aj o ozname pre slobodných speed dating katRande a je tam aj program Amoris určený pre všetkých manželov a iné.

 

 


                                                                                                        

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

11

18:30

       Za + rodiny Petra

Utorok

12

18:30

       Za + Vasiľa

Streda

13

18:30

       Za + Štefana a + Kristínu

Štvrtok

14

18:30

    Za + Annu, + Jána, + Annu, + Patrika

Piatok

15

18:30

     Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Boženy

Sobota

16

18:30

     Za zdravie a Božie požehnanie pre Natálku, Lenku,

         Lukáša a Agnesu

 

 

 

SLUŽBY CELEBRANTOV

Pondelok     11. 10. 

Utorok 12. 10.

Streda 13. 10.

Štvrtok 14. 10.

Piatok 15. 10.
                  
Sobota 16. 10. 

Nedeľa
17. 10.

 

Sv. omša 

 

 18.30

 

Amrich

Sv.omša 

 

18.30

 

Kovaľ

Sv.omša 

 

18.30

 

Amrich 

Sv. omša

 

18.30

 

Kovaľ 

Sv. omša

 

18.30

 

Amrich

 

Sv. omša

 

18.30

 

Kovaľ 

Sv. omša 

8.30 Amrich

              

 10.30 Kovaľ

 

 19.30 Kovaľ

 

Sv. zmierenia 

 

  18.00

  Amrich

Sv. zmierenia

 

  18.00

  Kovaľ

Sv. zmierenia

 

 18.00

 Amrich

Sv. zmierenia 

 

 18.00

Kovaľ

Sv. zmierenia

 

18.00

Amrich

Sv. zmierenia 

 

 18.00

 Kovaľ

  Sv. zmierenia

 

  Na požiadanie