Jezuiti - Košice

Stránka košickej komunity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Aktuality 2 História 2 Dom jezuitov
Z HISTÓRIE DOMU JEZUITOV

 

Z histórie rehoľného domu jezuitov v Košiciach

 

Viac z histórie Jezuiti v Košiciach ...

 

 Traja košickí mučeníci 

Rezidencia Spoločnosti Ježišovej v Košiciach 

 

Jezuiti, pôsobiaci v Košiciach v 20. storočí

 
   P. Paňák, SJ
 
  P. František Paňák, SJ so Svätým Otcom  
  Jánom Pavlom II. v Košiciach
    
 
 

     Košice, mesto, kde mal byť Páter František Paňák SJ „odložený“ ako persona non grata, ako nepotrebná vec, sa stali roľou, na ktorej sa v celej zrelosti rozvinulo jeho neobyčajné ľudské a pastoračné pôsobenie. Pôsobenie zrelého rehoľného kňaza, ktorý mal síce podlomené zdravie, ale pevného ducha. Obdivoval statočného ducha Božieho služobníka Svätého Otca Jána Pavla II., ktorého mal vo veľkej úcte a ktorý ho pri svätorečení blahoslavených Košických mučeníkov osobne prijal. V metropole slovenského východu sa páter Paňák onedlho pridal k zástupu nekrvavých mučeníkov. Jeho duch nech stále ostáva medzi Božím ľudom, ktorému teraz ešte viac pomáha, aby aj on vydal nenapodobiteľné svedectvo vernosti Láske. V tejto knihe chceme priblížiť tým, ktorí si ho pamätajú, i tým, ktorých zaujímajú osudy výnimočných ľudí, život a pôsobenie tohto oravského rodáka, ktorý sa nezmazateľným spôsobom zapísal do duchovných dejín Košíc aj celej Košickej arcidiecézy.

 
(Zdroj: J. GNIP: Páter František Paňák SJ. Pokračovateľ v diele troch svätých Košických mučeníkov, Dobrá kniha 2008).

 

Svätí jezuiti v Košiciach 

>> Viac ... >>