Jezuiti - Košice

Stránka košickej komunity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Aktuality 2 Spoločenstvá 2 Bratstvo NSJ
Bratstvo Božského Srdca Ježišovho

     V Košiciach pri Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa sformovalo kresťanské spoločenstvo Bratstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pravidelné stretnutie je prvý piatok v mesiaci o 17.30.

Stretnutie Bratstva sa koná pod vedením kňaza.

Program jednotlivých stretnutí:

  • úvodné modlitby - Otče náš, Zdravas Mária, modlitba k Najsv. Srdcu Ježišovmu, vyznanie viery
  • prednáška na vybranú tému
  • modlitba "Ruženec Najsv. Srdca Ježišovho"
  • záverečné kňažské požehnanie      

 

 

 

 

 

Večné Slovo,

 

Jednorodený Syn Boží,

nauč nás pravej veľkodušnosti,

nauč nás Tebe slúžiť,

ako si to právom zasluhuješ,

aby sme dávali a nepočítali,

aby sme bojovali a nedbali na rany,

aby sme pracovali a netúžili po odpočinku,

aby sme sa obetovali a nečakali

inú odmenu, ako vedomie,

že sme splnili Tvoju svätú vôľu. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Španielsky kríž v kostole Il Gesù v Ríme    

                                          

 

               Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu vznikla v 17. storočí na žiadosť samého

               Pána Ježiša Krista. Vyvoli si na zavedenie a rozšírenie tejto úcty sv. Margitu Máriu

               Alacoque, mníšku z rehole Navštívenia Panny Márie v Paray-le-Moniale.

               Pápež povolil na česť Najsv. Srdcu zriadiť spolky, aby sa úcta najsv. Srdca

               Ježišovho čím viac rozširovala.

               

 

 

 

   Sv. Mária Margita Alacoque

   kostol Zjavenia Paray le Monial

   mesto Srdca Ježišovho (città del Cuore di Gesù)