Jezuiti - Košice

Stránka košickej komunity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Aktuality 2 História

                                                     Pohľad do histórie jezuitov v Košiciach

  

Košická univerzita a bývalý Jezuitský kostol

 

     Manželka Juraja II. dala na zbúranisku starého kráľovského domu postaviť jezuitom kostol podľa vzoru slávneho "IL GESU" v Ríme. Objekt je už novovekým kostolom Košíc a bol ukončený v roku 1681. Pri ňom si jezuiti vybudovali školy a biskup B. Kisdy založil aj prvú košickú univerzitu, takže kostol sa spomína aj ako gymnaziálny, alebo "Univerzitný kostol". Od rozpustenia jezuitského rádu patril pod farský úrad, kým ho v r. 1811 dostali premonštráti.
     Pôvodne kráľovský dom, potom jezuitský, neskoršie premonštrátny kláštor. Objekt bol stavebne mnohokrát menený. Prestavali ho po roku 1654, pričom použili časť muriva z pôvodného kráľovského domu, ktorý roku 1467 spomínajú pramene ako Kammerhof a v ktorom okolo roku 1553 bola načas umiestnená aj košická mincovňa. Úpravu prekonala budova aj v rokoch 1671-1681, kedy bol k nej pristavaný akademický univerzitný kostol a dom na susednej Kováčskej ulici pre univerzitnú kníhtlačiareň (ktorý nestojí už asi 140 rokov).
     Od roku 1657 v nej mala sídlo Košická univerzita s fakultou teologickou, filozofickou a filologickou, ktorú založili z fundácie Benedikta Kišdyho. Jej práva potvrdil cisár Leopold I. Zlatou bulou roku 1660. Po zrušení jezuitského rádu (1773) prevzal budovu i univerzitu štát a potom sa stala filiálkou budínskej univerzity s názvom Košická kráľovská akadémia. Akadémia mala filozofickú a právnickú fakultu. Za Bachovej éry ju premenovali na Právnickú akadémiu, ktorú zrušili roku 1921. Dvojposchodová desaťosová stavba vznikla na viacerých spojených gotických parcelách.

 

Pôvodný univerzitný kostol jezuitov v Košiciach

 

   Univerzitný kostol už v čase svojho vzniku patril jezuitskému rádu. Zmena nastala v roku 1811, keď sa stal vlastníctvom rádu premonštrátskeho. Budova patrí do obdobia ranného baroka, postavená bola v rokoch 1671 až 1681. Je to najcennejší barokový objekt Košíc, s najkrajším dobovým interiérom. Architektonicky pritom nesie ešte aj pretrvávajúce znaky renesancie.

Pôvodná kaplnka Božského Srdca Ježišovho v Košiciach, 1952

 

 

/Zdroj fotografií: Historické Košice, Košice 1975, tiež http://www.kosice.sk/clanok.asp?sekcia=historia/

Hore