Jezuiti - Košice

Stránka košickej komunity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Aktuality 2 Ateliér sakrálneho umenia
Sakrálne umenie

 

Ikonopisecký kurz 2011

 

               V prázdninových dňoch od 5.8.2011 do 14.8.2011 v Centre spirituality Východ - Západ Michala Lacka v Košiciach sa uskutočnil kurz písania ikon pod vedením vedúcich Ikonopiseckého spolku Slovenska sv. Cyrila a Metoda s liturgickým a duchovným vedením P. Juraja Dufku SJ.


                Každý z účastníkov kurzu si vybral ikonu - svetlo - ktoré chcel meditovať - modliť sa s ním - a tvoriť podľa ikonopiseckého kánonu. Toto krásne duchovné hlboké, ale aj inak náročné podujatie sa skončilo slávnostnou sv. omšou, na ktorej boli ikony posvätené aj za účasti rodinných príslušníkov ich tvorcov. Účastníkov kurzu navštívil aj vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita.

 

 {vsig}ikon_kurz_2011{/vsig}

 

 

 

Stretnutie účastníkov ikonopiseckého kurzu v Krakowe

 

január 2011

 

     V dňoch 21. a 22. januára 2011 sa konalo stretnutie niekoľkých slovenských ikonopiscov s ikonopiscami Kresťanského spoločenstva tvorcov sakrálneho umenia Ecclesia v Krakowe, ktoré pracuje pod vedením P. Zygfryda Kota, SJ. Strenutie a výmena skúseností v ateliéri P. Zygfryda Kota, SJ vyvrcholilo slávnostnou svätou omšou, kde účinkoval súbor členov spoločenstva Ecclesia. V rámci liturgie boli posvätené ikony, vytvorené počas ikonopiseckých kurzov. 

(Viac o Kresťanskom spoločenstve tvorcov sakrálneho umenia Ecclesia )

 

 

{vsig}ikon_krakow_2011{/vsig}


 

 

Ikonopisecký kurz 2010

 

V dňoch od 5.7. do 10.7. 2010 v Centre spirituality Východ-Západ Michala Lacka - v učebných priestoroch a priestoroch pre sakrálne umenie v  jezuitskom dome na Komenského 14 v Košiciach, sa uskutočnil ikonopisecký kurz pod heslom: “Pane, ja hľadám tvoju tvár“ (Žalm 27,8).

          Slovami prosebnej modlitby žalmistu “Pane ja hľadám Tvoju Tvár,“ (Ž 27,8) by sme mohli nazvať  krásne – ale súčasne aj veľmi náročné podujatie, ktoré sa uskutočnilo v Centre Spirituality Východ-Západ Michala Lacka- sekcia sakrálneho umenia v našom jezuitskom dome na Komenského 14. Skúsený páter Zygfryd Kot SJ. z Krakova a historička cirkevného umenia pani Wiola taktiež z Krakova nás uviedli do spirituality ikonografie Pánovej Tváre v  byzantskom umení (mandilion "μανδύλιον"). Cez maliarsky kánon a teologicko – duchovný kánon nás páter Zygfryd Kot SJ. viedol metódou sv. Ignáca ku osobnej modlitbe. Cez viditeľné k poznaniu vecí neviditeľných. Cez Obraz k Božiemu Slovu. Cez Slovo k Božej Myšlienke v Obraze. Cez  dar pre posväcovanie, dobro  smerujúce  ku spáse.  Cez modlitbu k  osobnému stretnutiu s Pánom.  

Čítať celý článok...
 

 

Prednáška pani akademickej maliarky a reštaurátorky Marie Spoločníkovej

 

        V rámci pravidelných prednášok sa 25. mája 2011 uskutočnila veľmi zaujímavá prednáška akademickej maliarky a reštaurátorky, pani Márie Spoločníkovej na tému: O potrebe kvalitného výtvarného prejavu amoderného umenia.  

          Pani prof. akademická maliarka a reštaurátorka Mária Spoločníková je autorkou reštaurovania hlavného košického gotického oltára v Dóme sv. Alžbety a iných vzácnych pamiatok z obdobia gotiky. 


           Jej známa kniha" Neznáme gotické Madony na Slovensku", "Hlavný oltár sv. Alžbety v Košiciach" a iné odborné články k tomuto obdobiu, svedčia o jej osobnostnej a umeleckej hlbke a erudovanosti. Pani akademická maliarka Mária Spoločníková mnoho rokov  pôsobila ako pedagóg na Spiškej kapitule, kde prednášala pre bohoslovcov dejiny sakrálneho umenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  akad.maliarka a reštaurátorka  Mária Spoločníková

/kliknutím na obrázok sa otvorí prednáška akad. maliarky/  

    Antoni Gaudi 

    / kliknutím na obr. sa otvorí  prezentácia

   s  hudobným   doprovodom:  

   SAGRADA_FAMILIA_INTERIOR.pps /