Jezuiti - Košice

Stránka košickej komunity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Aktuality 2 Kostol

Služby kňazov

Tlačiť PDF
 

 

      

 

sp. 6:00

6:30

Po
2
DECEMBER
Ut
3
DECEMBER
Str
4
DECEMBER
Št
5
DECEMBER
Pia
6
DECEMBER
So
7
DECEMBER
Ne
8
NOVEMBER
TRGO

TRGO

KOVAĽ

KOVAĽ

KOVAĽ

KOVAĽ

TRGO

TRGO

TRGO
KOVAĽ

KOVAĽ

MYDLA

MYDLA

7:00 TRGO
8:30 MYDLA
9:30 KOVAĽ DD

10:30 TRGO
 

sp. 18:00

18:30

MYDLA

MYDLA
TRGO

TRGO
TRGO

TRGO
KOVAĽ

KOVAĽ
MYDLA
KOVAĽ

TRGO

KOVAĽ

KOVAĽ
19:30 KOVAĽ

 

      

 

sp. 6:00

6:30

Po
9
DECEMBER
Ut
10
DECEMBER
Str
11
DECEMBER
Št
12
DECEMBER
Pia
13
DECEMBER
So
14
DECEMBER
Ne
15
NOVEMBER
 

  
   6:30

TRGO
 


  18:30
MYDLA

  19:30
KOVAĽ

KOVAĽ

KOVAĽ

KOVAĽ

KOVAĽ

TRGO

TRGO

KOVAĽ

KOVAĽ

MYDLA

MYDLA

   7:00 TRGO
   8:30 MYDLA
   9:30 KOVAĽ DD

10:30 TRGO
 
sp. 18:00

18:30

TRGO

TRGO
TRGO

TRGO
KOVAĽ

KOVAĽ
TRGO

TRGO
KOVAĽ

KOVAĽ
19:30 KOVAĽ
 
Posledná úprava Pondelok, 02 December 2019 21:38
 

Umelecké stvárnenie kostola

Tlačiť PDF

Umelecké stvárnenie kostola 

 

 

          Umelecké stvárnenie presbytéria vo všetkých jeho zariadeniach nás pozýva k stretnutiu s Ježišom Kristom. Zjednocujúcou  myšlienkou je verš z proroka Izaiáša "Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne" (Iz 11,1), preto všetky bronzové detaily nesú na sebe podobu alebo znaky pňa, či kmeňa, sú akoby z toho istého stromu. Hoci oddelene, ale predsa jedno. V slove – v ambone, v obeti – v kríži, v premenenom chlebe – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vo svätostánku, vo svetle – vo svietnikoch. Bronzové sochárske časti obsahujú znázornené vetvy, listy, kôru.

          Stojku ambóny vidíme ako kmeň, bohato zdobený, podobne svietnik pre paškálnu sviecu, malé svietniky ako menšie časti toho istého kmeňa. Svojím stvárnením ambóna poukazuje na Ježiša Krista, lebo sa pri nej číta a hlása živé a účinné Božie slovo. 

          Bohostánok v tvare kríža má zvonku drsnú štruktúru kôry kmeňa a vetvy s lístím, konečne aj bronzový reliéf na oltári je vytvorený ako časť kmeňa, na ktorom sú vetvy a listy. Kmeň má niesť ratolesť, výhonok. Vieme, že prorok pod týmto výhonkom ohlasoval budúceho Mesiáša, ktorým je Ježiš Kristus. Bohostánok poukazuje na Ježiša Krista, lebo On je v ňom uložený ako chlieb večného života. 

Svietniky poukazujú na Ježiša Krista,  lebo nesú svetlo symbolizujúce svetlo sveta.

         Oltár z kameňa - bieleho sivca - poukazuje na Ježiša Krista, ktorý dokonal svoje dielo na oltári kríža a tu ho sprítomňuje. Ten istý výhonok, ktorý vypučal z pňa Jesseho, sa na kríži stáva víťazom nad trojhlavým hadom, symbolom zhubného zla zatratenia, keď Kristov kríž ako kópia preráža jeho zvíjajúce sa telo.

Akademický sochár Otmar OLIVA stvárnil Spasiteľov svätý kríž ako Božiu kopiju, prebodávajúcu hada - satana - pokušiteľa - pôvodcu prvotného hriechu a všetkého odboja proti Bohu, ako je to zachytené hneď na prvých stránkach „Knihy Genezis“. „Had – satan“ požiera  „zakázané ovocie“ – útočí na všetko, čo je spojené s obetou Spasiteľa, ale tým samým ničí seba samého. „Božia kopija“ – Spasiteľova nezištná láska a vernosť nebeskému Otcovi víťazí nad všetkým zlom hriechu. 

 

 

 

 

 

 

        Otmar Oliva a kamenársky majster Peter Novák, autori tohto liturgického zariadenia, zakomponovali do bronzového reliéfu oltára aj geografickú skutočnosť prelínania kresťanov latinského a byzantského obradu v metropole východného Slovenska. Hlaholské a latinské písmo na reliéfe vyjadruje prvé slová z Jánovho evanjelia: "Na počiatku bolo Slovo" (Jn 1,1). Hlaholika pripomína misiu sv. Cyrila a sv. Metoda, latinka naše pevné zasadenie do kresťanského západu a jeho kultúry.

                                                        

 

         V liturgickom zariadení možno nájsť ešte  iné veľké symboly našej viery a kresťanskej identity, v ktorej je Pravda ikonograficky v dialógu vekov vpísaná do bronzu pre oslavu Božiu, pre naše posvätenie a našu spásu. 

(Autorkou námetu pre oltárny symbol je pani Ing. arch. Anna SoločinováViac k oltárnej symbolike z pera pani Ing. arch. Soločinovej: TU  ) 

 

Posledná úprava Štvrtok, 07 Február 2019 09:24 Čítať celý článok...
 

Hlavný oltár

Tlačiť PDF

Kostole Božského Srdca Ježišovho je na hlavnom oltárnom kameni vyobrazená symbolika geografickej skutočnosti stretu kresťanov latinského a byzantského obradu – ako aj historickej skutočnosti príchodu viery na naše územia.

Posledná úprava Štvrtok, 07 Február 2019 09:24 Čítať celý článok...